Blog

21

SEI OPTIFRONTIER – SUMITOMO

Thời gian: Tháng 11/2019

Hạng mục: Cung cấp – Lắp đặt Sàn nâng Network Floor –Nhật bản

Khối lượng: 350m2

Địa điểm: KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc – phòng Server, phòng họp, khu vực văn phòng làm việc

 

 

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close menu