Blog

3

Lắp đặt hệ thống tủ hồ sơn di động tại Công Viên Phần Mềm Quang Trung

Địa điểm: Quang Trung Software City

Tủ hồ sơ di động tay đẩy, gồm 4 khoang, mỗi khoang 5 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu. Được trang bị hệ thống ray âm sàn, khóa ray bằng chìa.

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close menu